Ứng dụng MOFIN

MOFIN - ỨNG LƯƠNG 24/7

BY NETFIN VIETNAM

TẢI

Các hạng thành viên

Hạng bạc

300.000

đ

2 lần/tháng sử dụng dịch vụ

Được ứng 4.900.000đ

Tham gia cộng đồng Mofin

Hỗ trợ 24/7

Hạng vàng

500.000

đ

3 lần/tháng sử dụng dịch vụ

Được ứng 20.000.000đ

Tham gia cộng đồng Mofin

Hỗ trợ 24/7

Hãy trở thành Nhà đầu tư của Mofin

Một khi bạn có điều kiện giúp đỡ chỉ 1 người trong cộng đồng Mofin - Ứng lương thì bạn sẽ được Mofin hoàn trả phí và tôn vinh bạn. Mofin sẽ đặt bạn mức vàng để bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ ứng lương, cộng đồng sẽ giúp đỡ bạn

Mofin là gì ?

Mofin - Ứng lương miễn phí Online 24/7 là một dịch vụ kết hợp tinh hoa của nền tảng P2P và nguyên lý thẻ VISA/ Master dành cho người yếu thế không được các ngân hàng và các tổ chức tài chính đáp ứng như công nhân, viên chức tại các vùng ven, ngoại ô hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên do sử dụng công nghệ nên Mofin - Ứng lương có ưu việt hơn là đăng ký hoàn toàn online và giải ngân online trong thời gian chỉ 1h từ khi đăng ký online thành công.