Ứng dụng LIAN

MOFIN - VAY NGANG HÀNG P2P

BY 3B GROUP

TẢI
Làn sóng fintech 4.0 và sự khởi nguồn của thuật ngữ Tín dụng Xanh

Làn sóng fintech 4.0 và sự khởi nguồn của thuật ngữ Tín dụng Xanh

Ở Vietnam từ trước tới giờ, nhắc đến tín dụng, chỉ có 2 khái niệm: Tín dụng hợp pháp và Tín dụng không hợp pháp (đen), trong đó, tín dụng đen được định nghĩa là các loại hình tín dụng nằm ngoài định nghĩa mà pháp luật quy định, thậm chí nhắc đến tính dụng đen, người ta đều liên tưởng đến các loại hình tín dụng mà có dính đến yếu tố xã hội đen hoặc các hình thức như cho vay nặng lãi, nếu không trả sẽ bị xử lý nặng tay hoặc bị siết nợ,…

Xem thêm