Ứng dụng LIAN

MOFIN - VAY NGANG HÀNG P2P

BY 3B GROUP

TẢI
Làn sóng fintech 4.0 và sự khởi nguồn của thuật ngữ Tín dụng Xanh

Làn sóng fintech 4.0 và sự khởi nguồn của thuật ngữ Tín dụng Xanh

Ở Vietnam từ trước tới giờ, nhắc đến tín dụng, chỉ có 2 khái niệm: Tín dụng hợp pháp và Tín dụng không hợp pháp (đen), trong đó, tín dụng đen được định nghĩa là các loại hình tín dụng nằm ngoài định nghĩa mà pháp luật quy định, thậm chí nhắc đến tính dụng đen, người ta đều liên tưởng đến các loại hình tín dụng mà có dính đến yếu tố xã hội đen hoặc các hình thức như cho vay nặng lãi, nếu không trả sẽ bị xử lý nặng tay hoặc bị siết nợ,…

Xem thêm
P2P lending (vay ngang hàng) - hiểu đúng để quản đúng

P2P lending (vay ngang hàng) - hiểu đúng để quản đúng

Sáng ngày 02/05/2019 vừa qua, hội thảo: \"Các mô hình kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị\" trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 đã thảo luận về những xu hướng mô hình kinh doanh mới ở Việt Nam cũng như đưa ra những kiến nghị góp phần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin & Truyền thông đồng chủ trì. Dưới đây là đóng góp của đại diện Mofin với bài viết có tựa đề: P2P lending (vay ngang hàng), hiểu đúng để quản lý đúng

Xem thêm