Thỏa thuận người dùng


Xin vui lòng đọc hết Thỏa thuận này.

Thỏa thuận người dùng này ("EULA") là một thỏa thuận giữa bạn và Ứng dụng MOFIN (“MOFIN”) và áp dụng cho việc bạn sử dụng MOFIN và công nghệ liên quan do MOFIN cung cấp.

MOFIN là ứng dụng cung cấp sàn cho vay ngang hàng, giúp kết nối người vay và nhà đầu tư. MOFIN không phải là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. MOFIN không thu lãi hoặc phí trả chậm. MOFIN chỉ thu phí thẩm định, phí gia hạn khoản vay (nếu có), phí đóng hồ sơ (nếu có). MOFIN không chịu trách nhiệm đòi nợ từ khách hàng không hoàn trả khoản vay. MOFIN chỉ thay mặt Nhà đầu tư hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hồi khoản vay và các chi phí khác (nếu có) từ Khách hàng.

Người dùng có thể xem phiên bản hiện tại của EULA này trong Ứng dụng bất cứ lúc nào ở mục Thiết lập cài đặt.

Trước khi sử dụng Ứng dụng này, Người dùng nên đọc kỹ EULA này.

Bằng cách nhấp vào "Tôi chấp nhận" khi lần đầu tiên khi sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản của EULA này và Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của Ứng dụng và đồng ý giúp tất cả các Người dùng khác hiểu và tuân theo.

1. Chỉ MOFIN và không có bên nào khác (bao gồm Apple, Inc. ("Apple"), Google Inc. ("Google"), bất kỳ nhà cung cấp mạng điện thoại di động hoặc bất kỳ trung gian nào cung cấp Ứng dụng để tải xuống (một "Nhà cung cấp ứng dụng") chịu trách nhiệm về Ứng dụng và nội dung của Ứng dụng và không ai trong Apple, Google hoặc bất kỳ Nhà cung cấp ứng dụng nào chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bạn liên quan đến Ứng dụng và sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào cho Ứng dụng.

2. Phí dữ liệu (bao gồm cả phí chuyển vùng dữ liệu) từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể được áp dụng. Bạn chịu trách nhiệm cho những chi phí này.

3. Bạn không được sử dụng Ứng dụng này trên bất kỳ thiết bị hoặc hệ điều hành nào đã được sửa đổi bên ngoài thiết bị di động hoặc nhà cung cấp hệ điều hành được hỗ trợ hoặc bảo hành. Điều này bao gồm các thiết bị bị "bẻ khóa" hoặc "root". Phần mềm bảo mật trong Ứng dụng này có thể phát hiện xem thiết bị của bạn đã bị bẻ khóa hay bị root hay chưa, và nếu MOFIN tiếp tục cung cấp Ứng dụng này cho bạn bất kể phát hiện đó như thế nào thì nó sẽ không từ bỏ các quyền hoặc biện pháp khắc phục của MOFIN, cũng như nghĩa vụ của bạn, theo điều này hoặc bất kỳ điều khoản khác. Đối với mục đích của EULA này, một thiết bị đã bị bẻ khóa hoặc root có nghĩa là một thiết bị đã được giải phóng khỏi những hạn chế do nhà cung cấp dịch vụ di động và nhà sản xuất điện thoại của bạn cung cấp mà không có sự chấp thuận của họ.

4. Không bảo đảm

4.1. Ứng dụng này được cung cấp "nguyên trạng" không có bảo hiểm, bảo hành hoặc thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức nào về chức năng, chất lượng hoặc sự phù hợp cho mục đích của nó. MOFIN không thể đảm bảo rằng quyền truy cập vào Ứng dụng sẽ không bị gián đoạn hoặc sẽ không có sự chậm trễ hoặc thất bại.

4.2. MOFIN không thể đảm bảo rằng sẽ không có vi-rút hoặc các thành phần phá hoại nào khác được truyền đi hoặc sẽ không có thiệt hại nào xảy ra với thiết bị di động của bạn khi sử dụng Ứng dụng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ và sao lưu dữ liệu và / hoặc thiết bị và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và phù hợp để quét virus hoặc các thành phần phá hoại khác.

4.3. MOFIN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào có thể được sử dụng liên quan đến Ứng dụng.

5. Liên kết đến trang web hoặc nội dung của bên thứ ba

Bằng cách cung cấp các liên kết trong Ứng dụng, MOFIN không xác nhận và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web được liên kết nào. MOFIN khuyến nghị Người dùng nên xem các điều khoản, quyền riêng tư và chính sách cookie của trang web được liên kết để hiểu cách sử dụng trang web. MOFIN không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời hoặc tính sẵn có liên tục hoặc sự tồn tại của nội dung, liên kết hoặc trang web của bên thứ ba hoặc các trang được liên kết với Ứng dụng.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

6.1. "MOFIN" là nhãn hiệu của 3B Group of Technopreneurs Inc. và tất cả các quyền đối với nhãn hiệu "MOFIN" và tất cả các nhãn hiệu liên quan. Người dùng không được sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu, logo hoặc tên thương hiệu MOFIN.

6.2. Bất kỳ khiếu nại nào từ Người dùng hoặc bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng hoặc quyền sở hữu hoặc sử dụng của Ứng dụng, bao gồm các vi phạm bị cáo buộc về quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, khiếu nại trách nhiệm sản phẩm và tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng, nên được chuyển đến MOFIN.

6.3. Bản quyền trong các trang, màn hình, thông tin và tất cả các tài liệu sắp xếp bên trong, có trong Ứng dụng được sở hữu hoặc cấp phép cho MOFIN, trừ khi có thông báo khác.

6.4. Người dùng không được:
(i) Sao chép hoặc tái sản xuất tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng,
(ii) Thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng,
(iii) Xóa hoặc giả mạo bất kỳ thông báo bản quyền nào được đính kèm hoặc có trong Ứng dụng (tất cả quyền sở hữu các phần còn lại với MOFIN) hoặc
(iv) Tung ra ngoài bản đảo ngược kỹ thuật của Ứng dụng.

7. Trách nhiệm

7.1. Người dùng không được sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, lạm dụng, bôi nhọ, khiêu dâm hoặc đe dọa.

7.2. Bạn đồng ý cài đặt mọi bản cập nhật bảo mật và / hoặc bản vá ứng dụng cho Ứng dụng này vào thiết bị của bạn khi có sẵn bản cập nhật.

7.3. Mỗi Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các khiếu nại, thiệt hại và chi phí phát sinh từ:
(i) Người dùng đó sử dụng Ứng dụng;
(ii) sự phụ thuộc của MOFIN vào thông tin mà Người dùng đã cung cấp; và
(iii) Mọi vi phạm của Người sử dụng trong phạm vi EULA này, hoặc của bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

8. Các điều khoản khác

8.1. Mỗi người dùng xác nhận rằng:
(i) Không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố"; và
(ii) Không bị liệt kê trong bất kỳ danh sách nào của Chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế. Danh sách các quốc gia và các bên này có thể được tìm thấy tại www.state.gov và www.treasury.gov.

8.2. MOFIN đôi khi có thể cho phép Người dùng thêm thời gian để tuân thủ nghĩa vụ của họ hoặc quyết định không thực hiện một số quyền của mình. Tuy nhiên, MOFIN vẫn có thể nhấn mạnh vào việc áp dụng nghiêm ngặt EULA này sau này.

8.3. Tất cả các thông báo cho MOFIN, các câu hỏi hoặc khiếu nại phải được gửi đến và gửi bằng văn bản cho MOFIN.

8.4. Người dùng không được chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo EULA này cho bất kỳ ai khác.

8.5. Nếu vì bất kỳ lý do nào, tòa án có thẩm quyền thấy bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của EULA này là không thể thi hành được, phần còn lại của EULA này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

8.6. Nếu bất kỳ phần nào của EULA này trở nên không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản EULA còn lại.

8.7. Không có gì trong EULA này sẽ làm giảm quyền theo luật định của Người dùng.

9. Biến thể

9.1. MOFIN có thể thay đổi các điều khoản của EULA này bất cứ lúc nào (và, theo khoản 9.3, sẽ cung cấp cho bạn thông báo bằng cách thông báo trong ứng dụng này).

9.2. Nếu MOFIN cung cấp cho bạn thông báo rằng MOFIN sẽ thực hiện thay đổi đối với EULA này, bạn có thể chấm dứt EULA này trước khi thay đổi đó có hiệu lực mà không phải trả phí bằng cách xóa Ứng dụng theo khoản 10.4. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau khi thời hạn thông báo có liên quan kết thúc, thì MOFIN sẽ cho rằng bạn đã chấp nhận thay đổi và nó sẽ tự động có hiệu lực.

9.3. MOFIN có thể thay đổi Tuyên bố bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bao gồm cả phần liên quan đến cookie và các công nghệ tương tự, mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi như vậy sẽ được thông báo khi bạn khởi chạy Ứng dụng sau khi những thay đổi đó được thực hiện và bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận những thay đổi này.

10. Chấm dứt

10.1. MOFIN có thể kết thúc EULA này ngay lập tức nếu:
(i) Người dùng đã vi phạm nghiêm trọng hoặc liên tục bất kỳ điều khoản nào trong EULA này, Điều khoản của người dùng và / hoặc bất kỳ Điều khoản và điều kiện hiện hành nào, kể cả khi MOFIN nghi ngờ rằng: a. Người dùng đã phạm tội lừa đảo hoặc có thể có hành động gian lận;
b. bạn không được quyền tải xuống Ứng dụng hoặc điều kiện để tải xuống và / hoặc sử dụng Ứng dụng của bạn đã thay đổi;
c. Người dùng phạm tội hoặc có dấu hiệu phạm tội liên quan đến các dịch vụ và / hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do MOFIN cung cấp; hoặc là
d. Người dùng không thỏa mãn bất kỳ yêu cầu phòng chống rửa tiền nào; hoặc là
e. Người dùng có thể đang sử dụng hoặc lấy hoặc cho phép người khác sử dụng hoặc lấy, tài khoản, dịch vụ hoặc tiền một cách bất hợp pháp; hoặc là
f. Tài khoản của Người dùng đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp; hoặc là
g. Thông tin bảo mật của Người dùng đã không được giữ an toàn; hoặc là
h. Người dùng phạm tội hoặc có dấu hiệu phạm tội liên quan đến tài khoản của Người dùng; hoặc là
(ii) Ứng dụng bị rút lại bởi MOFIN, nhà sản xuất thiết bị di động của bạn hoặc Apple, Google hoặc bất kỳ Nhà cung cấp ứng dụng hoặc trung gian nào khác; hoặc là
(iii) MOFIN xem xét một cách hợp lý rằng bằng cách tiếp tục hợp đồng, nó có thể có nguy cơ vi phạm bất kỳ luật, quy định, bộ luật, lệnh tòa án hoặc nghĩa vụ nào khác, hoặc MOFIN có thể bị xử lý hoặc bị kiểm duyệt bởi chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật; hoặc là
(iv) Đã có, hoặc MOFIN nghi ngờ đã có, hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận liên quan đến bất kỳ tài khoản nào của Người dùng hoặc bất kỳ giao dịch nào trên bất kỳ tài khoản nào của Người dùng; hoặc là
(v) MOFIN ngừng hỗ trợ Ứng dụng trên thiết bị di động của bạn hoặc hệ điều hành mà nó chạy; hoặc là
(vi) Người dùng vi phạm các điều khoản hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản, sản phẩm hoặc dịch vụ nào đối với Ứng dụng có thể được sử dụng.

10.2. MOFIN sẽ thông báo cho bạn nếu MOFIN chấm dứt EULA này theo khoản 10.1. Điều này có thể bao gồm thông báo bằng SMS, tin nhắn khi bạn đăng nhập vào Ứng dụng, qua đường bưu điện, qua e-mail, bằng tin nhắn điện tử an toàn hoặc bằng bất kỳ cách nào khác sẽ được gửi cho bạn.

10.3. MOFIN có thể kết thúc EULA này cho bất kỳ lý do nào khác bằng cách thông báo cho bạn trước ít nhất một tháng. Điều này có thể xảy ra nếu, ví dụ, MOFIN thay thế Ứng dụng.

10.4. Bạn có thể kết thúc EULA này bất cứ lúc nào bằng cách xóa Ứng dụng khỏi (các) thiết bị di động của bạn.

10.5. Khi chấm dứt thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì;
(i) bạn phải xóa Ứng dụng khỏi thiết bị di động của mình và
(ii) hủy tất cả các bản sao của Ứng dụng bao gồm tất cả các thành phần của Ứng dụng; và
(iii) tất cả các quyền bạn có đối với Ứng dụng sẽ ngay lập tức kết thúc.

10.6. Bạn phải xóa Ứng dụng khỏi thiết bị di động nếu bạn thay đổi thiết bị di động hoặc loại bỏ Ứng dụng.

11. Quyền hạn

EULA này được điều chỉnh bởi các luật tương tự như các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Điều khoản dịch vụ.

12. Chú giải

"Ứng dụng" có nghĩa là ứng dụng MOFIN này mà có thể được tải về bất kỳ thiết bị di động chạy hệ điều hành được hỗ trợ của chúng tôi, thông qua đó bạn có thể truy cập dịch vụ của chúng tôi.

"Bạn" có nghĩa là người cài đặt Ứng dụng trên thiết bị.


TUYÊN BỐ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ DỮ LIỆU

Chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến cách xử lý thông tin tài chính, cá nhân và tài chính của bạn. Cả các điều khoản và điều kiện cho các dịch vụ do MOFIN cung cấp và Điều khoản dịch vụ có thể chứa các điều khoản quy định chi tiết về cách MOFIN thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin về bạn và những người khác (chẳng hạn như những người bạn thực hiện thanh toán hoặc nhận thanh toán từ đó). Bất kỳ điều khoản nào cũng sẽ áp dụng cho các thông tin được thu thập và xử lý khi bạn sử dụng Ứng dụng này (và trong Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu này, 'bạn' bao gồm bất kỳ người nào khác sử dụng Ứng dụng này trên thiết bị của bạn). Không giới hạn các điều khoản đó, chúng tôi cam kết tuân thủ các điều sau để giữ bí mật mọi thông tin về bạn (bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn) mà bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin mà chúng tôi tin là có liên quan và được yêu cầu hợp lý để hiểu bạn và nhu cầu tài chính của bạn, và theo yêu cầu hợp lý liên quan đến hành vi kinh doanh của chúng tôi, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và pháp lý và thực tiễn tốt nhất và các hoạt động quản lý rủi ro.
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, theo luật pháp cho phép.
Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cho các cơ quan chính phủ hoặc tư pháp hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi chúng tôi đồng ý với bạn, được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu hoặc đã thông báo trước cho bạn.
Chúng tôi mong muốn giữ cho thông tin chính xác và cập nhật.
Chúng tôi duy trì các hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn mất mát, phá hủy, hư hỏng và / hoặc truy cập trái phép vào thông tin bởi bất kỳ ai, kể cả nhân viên của chúng tôi.


Cookies

Ứng dụng lưu trữ và truy cập phần mềm (thường được gọi là 'cookie') trên thiết bị của bạn để hỗ trợ bảo mật, duy trì kết nối với hệ thống của chúng tôi, cho phép chúng tôi theo dõi cách Ứng dụng đang được sử dụng và lưu trữ tùy chọn của bạn (như ghi nhớ chi tiết đăng nhập).
Bạn nên đọc Tuyên bố này để tìm hiểu thêm về cách MOFIN và các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý với MOFIN lưu trữ và truy cập thông tin trên thiết bị của bạn như được nêu dưới đây.

TÊN COOKIE MỤC ĐÍCH
native-app Xác định phiên bản của Ứng dụng.
device-type Xác định loại thiết bị của bạn bao gồm phiên bản hệ điều hành và kiểu dáng / kiểu máy.
device-id Chỉ định ID người dùng duy nhất cho thiết bị của bạn.
mobile_support_type Được sử dụng để xác định xem bạn đang sử dụng điện thoại iPhone, iPad hoặc Android.
LB_COOKIE_1 Điều này đảm bảo rằng lưu lượng truy cập đến trang web của chúng tôi được chia đều giữa một số máy chủ khác nhau để ngăn dịch vụ của chúng tôi chậm lại.